Movement Group har tidigare varit öppna med sin nordiska ambition. Nu tar bolaget nästa steg i utvecklingen genom att etablera sig på den norska marknaden. Nyckelpersonerna är rekryterade och Movement Business Partner Nordic AS drar igång verksamheten innan sommaren i år. ”Etableringen i Norge är ett naturligt steg för att kunna möta efterfrågan för Movements tjänster från såväl befintliga som nya uppdragsgivare på den norska marknaden”, kommenterar Torbjörn Karlsson.

För mer information vänligen kontakta:

Torbjörn Karlsson
Tel: 0733-43 03 01
Mail: torbjorn.karlsson@gradient.se

Peter Nordwall
Tel: 0733-97 85 00
Mail: peter.nordwall@ancrona.se